PREUZIMANJE ZAHTEVA ZA PONUDU

 Poštovani kupci,
Ovde možete preuzeti sledeće dokumente:
• Katalog standardnih opruga u pdf formatu koji prvenstveno služi da bliže objasni koje smo sve vrste i oblike opruga u mogućnosti da proizvodimo
• Narudžbenicu za ekstenzione opruge u xlsx formatu koju ćete klikom na link preneti na svoj računar. Popunjavanjem svih polja u narudžbenici formiraćete Vaš zahtev za ponudu, pre svega za specifične opruge, rađene po posebnim zahtevima ili crtežu. Popunjenu narudžbenicu nam prosledite na našu e-mail adresu ili faks
• Narudžbenicu za kompresione opruge u xlsx formatu koju ćete takođe klikom na link preneti na svoj računar. Popunjavanjem svih polja u narudžbenici formiraćete Vaš zahtev za ponudu, pre svega za specifične opruge, rađene po posebnim zahtevima ili crtežu. Popunjenu narudžbenicu nam prosledite na našu e-mail adresu ili faks

S poštovanjem Vaše
OPRUGE PIKIĆ


Ekstenzione opruge narudžbenica